Cyllid & Thollau EM

 

Diolch am ddefnyddio gwasanaethau ar-lein Cyllid a Thollau EM (CThEM). Rydych bellach wedi allgofnodi'n llwyddiannus o safle diogel CThEM.

Er mwyn defnyddio gwasanaethau ar-lein CThEM eto, mewngofnodwch.

Fel opsiwn arall, efallai hoffech ymweld â Hafan CThEM.

Gallwch hefyd fynd i GOV.UK. Mae'r wefan hon yn disodli Business Link a Directgov.