Cyllid & Thollau EM

Mae'r gwasanaeth hwn yn eich galluogi i gofrestru busnes gyda Chyllid a Thollau EM ar gyfer y trethi canlynol:

  • Hunanasesiad (gan gynnwys cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 2)
  • Treth Gorfforaeth
  • TWE i Gyflogwyr
  • TAW

Peidiwch â defnyddio'r gwasanaeth hwn os nad ydych yn fusnes.

I fynd yn eich blaen, a chael gwybodaeth bellach ynghylch pa fathau o fusnesau all ddefnyddio'r gwasanaeth, cliciwch y botwm 'Nesaf' isod.

* dynodi gwybodaeth sydd ei hangen
Dewiswch opsiwn isod i hysbysu CThEM ynghylch yr hyn rydych am ei wneud nesaf, yna cliciwch y botwm 'Nesaf' i fynd yn eich blaen. *