Cyllid & Thollau EM

 

Mae'r gwasanaeth hwn yn eich galluogi i gofrestru busnes gyda Chyllid a Thollau EM (CThEM) ar gyfer Toll Peiriannau Hapchwarae (MGD) ac ymrestru ar gyfer y gwasanaeth MGD ar-lein.

I gofrestru busnes, rhaid bod gennych gyfrif Porth y Llywodraeth. Os nad oes gennych gyfrif Porth y Llywodraeth bydd un yn cael ei greu i chi fel rhan o'r proses cofrestru.

Sylwer:Ni allwch gofrestru 2 fusnes gwahanol ar gyfer MGD gyda CThEM gan ddefnyddio dim ond un cyfrif Porth y Llywodraeth. Er mwyn cofrestru 2 fusnes ar gyfer MGD mae'n rhaid i'r naill fusnes a'r llall fod â chyfrif Porth y Llywodraeth gwahanol.

Bydd hyn yn caniatáu CThEM i ymrestru pob busnes yn awtomatig ar gyfer y gwasanaeth MGD ar-lein unwaith mae eich cais i gofrestru wedi cael ei brosesu. Yna byddwch yn gallu cyflwyno eich ffurflenni treth ar-lein.

Bydd gennych 90 diwrnod o'r dyddiad yr ydych yn dechrau ei lenwi i gwblhau'r cofrestriad. Cedwir yr wybodaeth yr ydych yn ei nodi yn awtomatig wrth i chi symud drwy'r tudalennau.

A oes eisoes gennych gyfrif Porth y Llywodraeth? Help gyda: Mae gennyf gyfrif - mewngofnodi

I gofrestru'r busnes, dilynwch y cysylltiad perthnasol isod.