Cyllid & Thollau EM

Beth i'w wneud nesaf

Er mwyn parhau gyda'r cofrestriad hwn, rhaid bod gennych gyfrif Porth y Llywodraeth. Os nad oes gennych gyfrif Porth y Llywodraeth bydd un yn cael ei greu i chi fel rhan o'r broses cofrestru.

Sylwer: Ni allwch gofrestru dau fusnes gwahanol ar gyfer yr un dreth busnes gyda CThEM gan ddefnyddio dim ond un cyfrif Porth y Llywodraeth. Er enghraifft, er mwyn cofrestru dau fusnes ar gyfer TAW mae'n rhaid i chi gael cyfrif Porth y Llywodraeth ar wahân ar gyfer y naill fusnes a'r llall.

Bydd hyn yn caniatáu CThEM i ymrestru pob busnes yn awtomatig ar gyfer y gwasanaeth ar-lein sy'n gysylltiedig â'r trethi yr ydych yn dymuno cofrestru ar eu cyfer ar ôl i'ch cais i gofrestru cael ei brosesu. Yna byddwch yn gallu cyflwyno eich ffurflenni treth ar-lein.

Mae'r wybodaeth yr ydych yn ei nodi yn cael ei chadw'n awtomatig wrth i chi symud drwy'r tudalennau.

A oes eisoes gennych gyfrif Porth y Llywodraeth?Help gyda: Mae gennyf gyfrif - mewngofnodi

I gofrestru'r busnes, dilynwch y cysylltiad perthnasol isod.