Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Mae CThEM wedi cyhoeddi’r llythyr diweddaraf at fasnachwyr yn y DU sydd ond yn masnachu â’r UE, i’ch helpu i baratoi ar gyfer y digwyddiad annhebygol, sef bod y DU yn gadael yr UE heb gytundeb.

Mae’r llythyr yn rhoi gwybod i’r busnesau hyn am y tri cham y mae’n rhaid eu cymryd nawr er mwyn sicrhau y gallwch barhau i fasnachu y diwrnod ar ôl i’r DU adael.

Mae hyn yn cynnwys cofrestru ar gyfer rhif Cofrestru ac Adnabod Gweithredwyr Economaidd (EORI) yn y DU.

Bydd angen rhif EORI ar fusnesau sydd ond yn masnachu â’r UE:

  • er mwyn parhau i fewnforio neu allforio nwyddau â’r UE ar ôl 29 Mawrth 2019, os yw’r DU yn gadael yr UE heb gytundeb; a

  • cyn y gallant wneud cais am awdurdod a fydd yn gwneud y prosesau tollau’n fwy hwylus.

  • Os ydych yn fusnes yn y DU sy’n masnachu â’r UE, ac os nad oes rhif EORI gennych eisoes, dylech gofrestru ar gyfer rhif EORI yn GOV.UK. Gallwch wneud cais mewn cyn lleied â 10 munud.

    Gallwch ddarllen y llythyr cyfan at fasnachwyr yn y DU sydd ond yn delio â’r UE yn GOV.UK.

    This message was edited 1 time. Last update was at 15/04/2019 12:29:25