Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Mae gadael yr UE gyda chytundeb yn dal i fod yn brif flaenoriaeth i’r llywodraeth. Fodd bynnag, dylai’r llywodraeth a busnesau barhau i gynllunio ar gyfer pob canlyniad posibl, gan gynnwys dim cytundeb.

I helpu busnesau i baratoi ar gyfer ymadael â’r UE, rydym wedi cyhoeddi twlsyn newydd yn GOV.UK sy’n eich helpu i baratoi eich busnes ar gyfer y DU yn gadael yr UE.

Gallwch ddefnyddio’r twlsyn hwn i gael gwybod y canlynol:

 • yr hyn y gallai fod yn rhaid i’ch busnes ei wneud i baratoi ar gyfer y DU yn gadael yr UE

 • yr hyn sy’n newid yn eich diwydiant

 • gwybodaeth am reolau a rheoliadau penodol

 • Ewch ati i ateb 7 cwestiwn syml i gael arweiniad sy’n berthnasol i’ch busnes chi.

  Os ydych yn fusnes yn y DU sy’n masnachu â’r UE, ac os nad oes rhif EORI gennych eisoes, dylech gofrestru ar gyfer rhif EORI yn GOV.UK. Gallwch wneud cais mewn cyn lleied â 10 munud.

  Dylai busnesau hefyd benderfynu a ydynt eisiau cyflogi asiant i wneud datganiadau mewnforio a/neu allforio ar eu cyfer, neu a ydynt eisiau gwneud y datganiadau eu hunain.

  Mae arweiniad pellach ar ddatganiadau tollau i’w weld ar y dudalen yn GOV.UK sy’n sôn amddatgan eich nwyddau wrth y tollau pe bai’r DU yn gadael yr UE heb gytundeb.

  This message was edited 1 time. Last update was at 15/04/2019 12:12:06